Đào tạo đại lý

Không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng, Edally còn thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nhằm giúp NPP, quý đại lý và quý CTV hiểu kỹ hơn về sứ mệnh của Edally cũng như nắm được cách thức đưa Edally đến gần hơn với chị em phụ nữ Việt, đem lại sự gắn kết bền vững hơn giữa NPP, quý đại lý, quý CTV và Edally; giữa NPP, quý đại lý, quý CTV và khách hàng.
 

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại trong các buổi đạo tạo của Edally EX