VINH DANH ĐẠI LÝ VƯỢT TARGET THÁNG 11/2020

12/12/2020

Câu chuyện"Bó đũa", chắc hẳn chúng ta ai cũng được học, được biết, nội dung tuy đơn giản nhưng ý nghĩa quả thật sâu xa về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, kỷ luật đội nhóm. Sức mạnh, tinh thần đó luôn là kim chỉ nam xuyên suốt hệ thống đại lý của Hòa Bình Group nói chung, Edally EX nói riêng. Có đoàn kết tạo lên sức mạnh, có nỗ lực tạo ra kim cương. Edally EX trân trọng vinh danh những đại lý vượt Target tháng 11/2020, chúc mừng những thủ lĩnh đang ngày đêm học hỏi, nỗ lực hết mình để mang lại kết quả không chỉ cho bản thân mình, còn cho thành tích doanh số Team mình.

Hình ảnh có thể có: 11 người, văn bản

Chúc mừng Doan Bùi - Team Hermes - vượt 50%.

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Chúc mừng Hà Phương - Team Apollo - vượt 50%.

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Chúc mừng Phạm Hồng Đăng - Team Apollo - vượt 50%.

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Chúc mừng Dung Nhi - Team Warhorse - vượt 30%.

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Chúc mừng Trần Thuý - Team Jupiter - vượt 150%

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản.

Chúc mừng Minh Quân - Team Apollo - vượt 150%.

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Chúc mừng Trần Thu - Team Hermes - vượt 50%.

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Chúc mừng Yến Nguyễn - Team Hermes - vượt 50%.

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Chúc mừng Thanh Vân Lưu - Team Apollo - vượt 113%.

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'Edally EX KOA vuot TARGET THANH VAN LUU earm Apollo VUOT 113%'

Chúc mừng Nguyễn Huyền Trân - Team Team Eros - vượt 100%.

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Chúc mừng Thu Hiệp - Team Apollo - vượt 100%

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Một lần nữa, Edally EX chúc các chị kinh doanh thành công hơn, phát triển nhiều đại lý hơn nữa, lan tỏa nhiều hơn tri thức làm đẹp đến với phụ nữ mọi vùng miền trong cả nước.

Đại lý

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

HOTLINE

HOTLINE EDALLY EX

0969 690 625

Bài viết khác

VINH DANH TOP CÁC GIÁM ĐỐC KINH DOANH, ĐẠI LÝ XUẤT SẮC THÁNG 5/2021
Vinh danh

VINH DANH TOP CÁC GIÁM ĐỐC KINH DOANH, ĐẠI LÝ XUẤT SẮC THÁNG 5/2021

VINH DANH TOP CÁC GIÁM ĐỐC KINH DOANH, ĐẠI LÝ XUẤT SẮC THÁNG 5/2021

VINH DANH TOP CÁC GIÁM ĐỐC KINH DOANH, ĐẠI LÝ XUẤT SẮC THÁNG 4/2021
Vinh danh

VINH DANH TOP CÁC GIÁM ĐỐC KINH DOANH, ĐẠI LÝ XUẤT SẮC THÁNG 4/2021

VINH DANH TOP CÁC GIÁM ĐỐC KINH DOANH, ĐẠI LÝ XUẤT SẮC THÁNG 4/2021

VINH DANH ĐẠI LÝ VƯỢT TARGET Tháng 3/2021
Top đại lý doanh thu cao

VINH DANH ĐẠI LÝ VƯỢT TARGET Tháng 3/2021

VINH DANH ĐẠI LÝ VƯỢT TARGET Tháng 3/2021

VINH DANH NGÔI SAO MỚI - NGÔI SAO SÁNG NHẤT CỦA EDALLY EX THÁNG 3/2021
Top đại lý doanh thu cao

VINH DANH NGÔI SAO MỚI - NGÔI SAO SÁNG NHẤT CỦA EDALLY EX THÁNG 3/2021

VINH DANH NGÔI SAO MỚI - NGÔI SAO SÁNG NHẤT CỦA EDALLY EX THÁNG 3/2021

hệ thống đại lý

Hệ thống phân phối hàng hóa đã được phát triển rộng khắp trên cả nước.

5892 đại lý

Liên hệ làm đại lý