1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại Edally.vn

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1 Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng mua dòng sản phẩm của Edally.

2.2 Khu vực áp dụng:

Áp dụng khắp tỉnh thành cả nước. Vận chuyển miễn phí tất cả các đơn hàng đặt trên website edally.vn.

hệ thống đại lý

Hệ thống phân phối hàng hóa đã được phát triển rộng khắp trên cả nước.

5892 đại lý

Liên hệ làm đại lý