Page 4 - Catalog Edally EX 2020 - MARCOM
P. 4

Mục Lục         Quy trình                    CHĂM SÓC DA


 Giới thiệu chung                                                     3

 Giấy công bố sản phẩm                                               7


 Dòng tái sinh phục hồi                                                11
 Rejuvenating

 Dòng bí mật hoàng cung                                              25 Ngày/Day Đêm/Night
 Edally Ex luxury Sữa rửa mặt                         Tẩy da chết
   Bước 1
   Làm sạch
                                                       Bước 1
 Dòng Saffron Shine                                                  39 Nước hoa hồng Tẩy trang Làm sạch
   Bước 2   Sữa dưỡng/ tinh chất dưỡng                   Sữa rửa mặt
 Dòng Bảo vệ                                                        47 Dưỡng da Kem dưỡng Nước hoa hồng


 Dòng trang điểm cao cấp                                              53 Bước 3
 Make up Bảo vệ Kem chống nắng                        Sữa dưỡng/ tinh chất dưỡng  Bước 2
                                                      Dưỡng da
   Bước 4   BB, CC, Phấn phủ, Son môi                   Kem dưỡng
   Make up   Kem make up
   1   2   3   4   5   6   7   8   9